کلروفیل چیست؟

+2
گیاهان ?????? ?? 3 ??? ??? ???? sadafi طلا (22,730)
Share

2 پاسخ

+2

سبزینه یا کلروفیل، رنگیزه‌ای سبزرنگ است که در اکثر گیاهان، خزه‌ها و سیانوباکتری‌ها یافت می‌شود. سبزینه بخش اعظم نور آبی و قرمز را جذب و نور سبز و زرد را از بین طیف‌های الکترومغناطیسی منعکس می‌کند. رنگ سبز گیاهان به دلیل انعکاس نور سبز از کلروفیل‌هاست.

???? ???? ?? 3 ??? ??? ???? Nobody نقره (13,710)
+1

آیا درختان قرمز برگ مانند افرای قرمز هم کلروفیل دارند وفتوسنتز انجام میدهند؟

???? ???? ?? 3 ??? ??? ???? ??????

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

??????? ?????

+1
1
31 views گیاهان ?????? ?? 2 ??? ??? ???? Omidan نقره (9,150)
+1
1
41 views گیاهان ?????? ?? 2 ??? ??? ???? Omidan نقره (9,150)
+2
1
389 views گیاهان ?????? ?? 2 ??? ??? ???? AliReza مروارید (35,530)
+1
1
224 views گیاهان ?????? ?? 3 ??? ??? ???? Nobody نقره (13,710)
2011
BETA