گوشي هاي اچ تي سي ساخت کدام کشور هستند؟

0
?????? ?? 2 ??? ??? ???? viuna الماس (62,860)
Share

1 پاسخ

0
کمپاني اچ تي سي يک برند اصالتا تايواني است اما گوشي هاي خود را در دو کشور تايوان و چين توليد مي کند
???? ???? ?? 2 ??? ??? ???? viuna الماس (62,860)

پاسخ شما

پس از درج پاسخ و یا نظر ، مراتب به نشانی مقابل ایمیل شود:
توجه:ایمیل شما برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
سیستم تطبیق کد امنیتی:
جهت اجتناب از سیستم تطبیق کد امنیتی ورود و یا ثبت نام نمایید.

??????? ?????

+2
1
63 views ?????? ?? 2 ??? ??? ???? viuna الماس (62,860)
+1
1
42 views ?????? ?? 2 ??? ??? ???? viuna الماس (62,860)
0
1
30 views ?????? ?? 2 ??? ??? ???? viuna الماس (62,860)
0
1
+1
3
483 views وسایل نقلیه ?????? ?? 2 ??? ??? ???? AliReza مروارید (35,530)
2011
BETA